Centralno grijanje

Centralno grijanje vrlo je složeno. Zato ugradnju ne treba prepustiti amaterima. Upravo se na području centralnog grijanja u posljednje vrijeme pojavilo mnogo nestručnih i nesposobnih izvođača radova koji vrebaju laku i visoku zaradu.

Zato treba biti vrlo oprezan kod ugovaranja poslova. Nije na odmet da se posavjetujete sa stručnjakom koji će štititi vaše interese i provjeriti kako je posao obavljen. Budite sigurni da ćete uz takvu stručnu pomoć dobiti najprikladnije grijanje za cijeli dom i njegove stanare, da će radovi biti kvalitetno izvedeni i da se materijali i uređaji kasnije neće kvariti.

Bez obzira o kakvom se sistemu grijanja radi, pobrinite se da svi njegovi elementi budu potpuno sigurni. Postoje određeni sigurnosni propisi i standardi za instalaciju i korištenje pojedinih grijalica i cijelih sistema. Oni se svakako moraju poštivati, premda to samo po sebi nije dovoljno.